شماره‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۹۱

 


– درست است ما ننگ علی شویم امروز!؟ (گفتاری از امام موسی صدر)
– گزیده‌ای از احوال امام موسی صدر به قلم شیخ دکتر عیسی الخاقانی
– بین موسى وعیسى (شیخ دکتر عیسی الخاقانی) – متن کامل عربی
جایگاه مشارکت مدنی در روند فعالیت‌های امام موسی صدر (دکتر فاطمه صدر عاملی)

صدرشناخت: (‌علی‌رضا حقیقت‌جو)
– امام صدر به روایت موسی صدر (۱): «موسای صدر و رسالت دینی»
– امام صدر به روایت موسای صدر (۲): «موسای صدر و مسؤولیت سیاسی-اجتماعی»
– درآمدی برکتاب‌شناسی امام موسی صدر

اندیشه‌ی سیاسی امام موسی صدر

– اقتراح

الف) متون: سیاسیات امام صدر
– مسؤولیت حاکم اسلامی و حقوق برابر شهروندی (گفتاری از امام صدر)
جدایی دین از حکومت و لغو طائفی‌گری سیاسی (در لبنان) – (گفتاری از امام صدر)
– نقش اسلام در زندگی نوین (نوشتاری از امام صدر)
– اسلام ظاهری و اسلام واقعی: سر زیارت امام حسین (ع) در ماه رجب (گفتاری از امام صدر)

ب) مقالات
نسبت دین و حکومت در جوامع متکثر از منظر امام صدر (دکتر محسن کمالیان) -بازنشر از سایت روایت صدر
امام سید موسی صدر، مُصلحی تمام عیار علیه سکولاریسم (سعید اشیری)
– درنگی در نقش دینی-سیاسی مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان (سعید اشیری)

پی‌گیری:
شخصیت امام موسی صدر و معمای ناپدید شدن وی (بازنشر از مکتب اسلام)

صدر دیوان ادب
متن : برش‌هایی از تصویر مردی که جای او خالی است (امیر پژمان حبیبیان)
متن: پدر! روز ات مبارک! (محمد سعید محقق)
شعر: گفتگوهای من با توی مخاطب غایب (مهدی شادکام)
داستانک- مسیح در طرابلس (سعید اشیری)
کلیپ: پیش از آن که بیدار شویم! (امیرپژمان حبیبیان)
پوستر: «والله متم نوره ۱ ۲ ۳» (امیرعباس ریاضی)

  One Response to “شماره‌ی ۱۴ خرداد ۱۳۹۱”

  1. بسیار ویژه نامه جالب و خواندنی طراحی کرده اید. آفرین و دست مریزاد. خدا قوت و یعطیکم العافیه …

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)