شهر ۰۴۱۳۹۳
 
درخواست رسمی کمیته ی پی گیری از دولت ایران برای کمک به پیشبرد پی گیری پرونده ی امام صدر

قاضی حسن الشامی عضو کمیته ی لبنانی پی گیری پرونده ی ربوده شدن امام صدر و هماهنگ کننده ی کمیته ی مشترک پی گیری در لیبی و لبنان، در تله کنفرانسی خبری به مناسبت فرا رسیدن سی و ششمین سالگرد ربوده شدن امام صدر شرکت کرد و به پرسش های شماری از خبرنگاران حاضر در مؤسسه ی امام صدر در تهران از طریق تله کنفرانس ویدئوئی پاسخ داد. وی در سخنان خود هرگونه خبر منتهی به وفات امام صدر و همراهان اش را در روزها و سال های نخست ربوده شدن، با قاطعیت و قطعیت رد کرد. قاضی الشامی هم