ارد ۲۴۱۳۹۱
 
گزارش نمایشگاه بزرگداشت امام موسی صدر در ملک شهر اصفهان

به همت جوانان علاقه‌مند به امام موسی صدر و همکاری امام جماعت و مسؤولان مسجد اعظم ملک شهر اصفهان و مؤسسه‌ی پژوهشی-تحقیقاتی امام صدر در تهران نمایشگاهی در شب جشن بزرگ میلاد حضرت زهرا (س) در میدان مطهری ملک شهر برگزار شد. دو غرفه از این نمایشگاه به معرفی امام صدر، زندگی‌نامه، آراء شخصیت‌های  دینی،‌ فرهنگی و سیاسی در مورد امام صدر و گزیده ای از سخنان امام صدر اختصاص یافته بود. معرفی کتاب، توزیع بروشور،‌ پوستر و  سی دی مستندی شامل برنامه‌ی شرح صدر و مستند قرن و کلیپ‌هایی از امام صدر بین خانواده ها و جوانان علاقه‌مندان امام صدر بخشی