خرد ۱۵۱۳۹۴
 
 او هنوز هم تنهاست

بسم الله النّور بعضی از روزها، آدم‌ها،  مثل کودک گمشده ای که وسط چهار سوق ِبازار، خیره به نور شمع های سقاخانه، سرگردان است، میان گریه ها و خنده های شان مردد می شوند. در سرزمین ما، روزهایی هست که با همه ی اندوه های غریب شان، مبارک اند؛ چون خیلی از غم ها، خیلی از بغض ها، با همه ی تلخی شان، پربرکت اند؛ درست مثل دهه های محرم: عطر گلاب و شربت، بوی غذاهای نذری، چای قند پهلوی روضه. این چنین است که شهادت شیرین می شود؛ أحلی من العسل! در سرزمین ما، روزهایی هست که با همه