ارد ۳۰۱۳۹۴
 
روزشمار تأسیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان

سالروز بزرگداشت مجلس اعلای شیعیان، در حقیقت روز آغاز به کار آن و انتخاب امام موسی صدر به عنوان ریاست آن است. روند تشکیل این مجلس به صورت خلاصه و روزشمار بدین شرح است: ۱. اعلام درخواست تشکیل مجلس اعلای شیعیان توسط امام موسی صدر در کنفرانس مطبوعاتی-پانزده آب (آگوست)۱۹۶۶- بیست و چهارم مرداد ماه ۱۳۴۵: در این کنفرانس امام از عموم شیعیان لبنان تقاضا کردند که با ارسال نامه و تلگراف به رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان، درخواست کنند، با تصویب قانونی همانند ماده‌ـ‌قانون ۱۸ ساماندهی اوضاع اهل سنت و همچنین ماده ی قانون ساماندهی وضعیت

خرد ۱۳۱۳۹۱
 
درنگی در نقش دینی - سیاسی مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان

مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان نخستین سازمان دین، اجتماعی و سیاسی مدرن شیعی در دوران معاصر است. از این منظر،  شکل‌گیری آن نقطه‌ی عطفی در تاریخ سیاسی تشیع به شمار می‌رود. این مقاله با بیان نکاتی در باب این مجلس، با توجه به جایگاه امام سید موسی صدر در شکل‌دهی آن، آن را نمونه‌ی بارزی از سلوک عملی و سیاسی امام صدر در نفی سکولاریسم می‌شمرد. یکم. «امام صدر» می‌فرماید: مجلس اعلا در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن هم عبارت است از «ساماندهی» یا «تلاش برای ساماندهی».  دوم. باز می‌فرماید: ساماندهی واژه‌ای کوچک، اما پرمعناست و زیربنای همه چیز