ارد ۳۰۱۳۹۴
 
روزشمار تأسیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان

سالروز بزرگداشت مجلس اعلای شیعیان، در حقیقت روز آغاز به کار آن و انتخاب امام موسی صدر به عنوان ریاست آن است. روند تشکیل این مجلس به صورت خلاصه و روزشمار بدین شرح است: ۱. اعلام درخواست تشکیل مجلس اعلای شیعیان توسط امام موسی صدر در کنفرانس مطبوعاتی-پانزده آب (آگوست)۱۹۶۶- بیست و چهارم مرداد ماه ۱۳۴۵: در این کنفرانس امام از عموم شیعیان لبنان تقاضا کردند که با ارسال نامه و تلگراف به رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان، درخواست کنند، با تصویب قانونی همانند ماده‌ـ‌قانون ۱۸ ساماندهی اوضاع اهل سنت و همچنین ماده ی قانون ساماندهی وضعیت

ارد ۳۰۱۳۹۴
 
نامه ی تبریک جرج جرداق به امام موسی صدر

یکم. جورج سجعان جرداق، به مناسبت انتخاب امام موسی صدر به ریاست مجلس اعلای شیعیان لبنان در یادداشتی که در تاریخ دوازدهم ماه حزیران (ژوئن) سال ۱۹۶۹ در مجله ی الصیاد بیروت منتشر شد، چنین نوشت: «با خبر انتخاب ‌امام ‌موسی ‌صدر به ‌ریاست ‌مجلس ‌اعلای شیعیان ‌لبنان غافلگیر نشدم. این نیز دور از انتظار نبود که ‌همه ی ‌مردم ‌لبنان، ‌از شیعیان ‌گرفته ‌تا مسیحیان ‌و اهل‌ سنت ‌به ‌یک ‌اندازه، از‌انتخاب ‌این‌ مرد بزرگ‌ به ‌این ‌منصب ‌بزرگ شادمان شدند. زیرا امام ‌موسی ‌صدر سیمایی زیبا و بزرگوار از عالمی ‌دینی ‌است؛ و همان طور که شایسته ی این مقام