بهم ۲۰۱۳۹۳
 
الإنسان في حاجاته و كفاءاته: القوی التی تسحق و القوی التی تفرّق

متن پیش‌رو، متن کامل و بازنویسی‌شده‌ی سخنرانی امام صدر به زبان عربی در صومعه ی کبوشین بیروت است که به تاریخ سی ام بهمن ۱۳۵۳ (نوزدهم فوریه ی ۱۹۷۵) در این کلیسای جامع القاء شده است. عنوان اصلی سخنرانی به زبان عربی «الإنسان فی حاجاته و کفاءاته:  القوی التی تسحق و القوی التی تفرّق» (نیازها و شایستگی‌های انسان: نیروهای سرکوبگر و تفرقه‌انگیز» بوده است که با اندکی تغییر در تعابیر با عنوان «ادیان در خدمت انسان» به فارسی برگردانده و منتشر شده است.  متن را با تنظیم امام صدر نیوز باردیگر بخوانید.  ***** نحمدک اللهم ونشکرک، ربّنا، إله إبراهیم و