مهر ۰۵۱۳۹۱
 
شایعه| امام صدر در زندان‌های افریقائی تابع قذافی در بیرون لیبی زنده و زندانی است.

پایگاه خبری دنیا الوطن در خبری که آن را تحولی بزرگ در قضیه‌ی ربوده شدن امام صدر دانسته، ادعا کرده است که امام موسی صدر زنده است و در زندان‌های یکی از کشورهای افریقائی متحد رژیم سابق لیبی و قذافی زندانی است. اسعد ابوقیله خبرنگار لیبیائی این سایت فلسطینی،  گزارش کرده است که این روزها در پایتخت لیبی شایع شده است که زندان‌هایی سری در کشورهای افریقایی وجود دارند که به صورت مستقیم زیرنظر قذافی اداره می‌شده‌اند. وی افزوده است که برخی منابع این نظر را ترجیح می‌دهند که امام صدر و یاران‌اش زنده اند و به یکی از این زندان‌های