خرد ۲۰۱۳۹۱
 
نزیهه سلیمان: خبر شهادت امام صدر یا داستان معجزه‌ی دیگر؟

سایت اردنی السبیل در مطلبی به نقل از خانم «نزیهه محمد سلیمان عیسی» ادعا کرده است که امام صدر و همراهان‌اش در محل اتاق اعدام در باب العزیزیه‌ی طرابلس به شهادت رسیده اند. وی گفته است که به صورت  اتفاقی از این راز آگاه شده است و ۳۳ سال آن را نگه داشته است تا به سرنوشت خلبان ویژه‌ی قذافی (الیازجی) دچار نشود؛ اما اکنون گمان می‌کند که آن‌چه در لیبی روی داد و به ویژه پس از مرگ قذافی، طلب می‌کند که حقیقت آشکار شود.  نزیهه سلیمان کیست؟ زندگی‌نامه‌ی مشخصی از خانم نزیهه محمد سلیمان عیسی در دست نیست؛