تیر ۱۶۱۳۹۳
 
طرفدار آرژانتین

شب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۸ شاید یکی از ان معدودها بود. شب بازی فینال جام جهانی بین هلند و آرژانتین. تو فوتبال دوست داشتی. این را می دانستم و حتی حدس می زدم که طرفدار آرژانتین باشی، اما هیچ کاری نمی کردی. شیخ محمدیعقوب دقیقه ای یک بار از جای اش می پرید و داد و فریاد می کرد. تو ولی هیچی نشان نمی دادی. آدم می فهمید که هیجان داری، ولی هیجان زده نبودی. یا نمی شدی یا جلوی خودت را می گرفتی. ما فرانسه بودیم. من و حورا و حمید، و تو از الجزایر، از دیدن بن بلا بر می گشتی و آمده بودی به ما سر بزنی.

شهر ۳۰۱۳۹۱
 
صدر الدین صدر: سکوت‌ و سازش نمی‌کنیم

متن پیش‌رو، بخشی از سخنان استاد سید صدرالدین صدر، فرزند امام صدر در چهارمین دوره‌ی نشست فکری امام صدر است که با عنوان «عدالت در روش امام صدر» در لبنان برگزار شد. این همایش زیر نظر رئیس مجلس لبنان استاد نبیه بری و با حضور شخصیت‌های سیاسی،‌اجتماعی، فرهنگی و فکری و نیز نهادها و گروه‌ها و احزاب لبنانی برپا شده بود. در این سخنان، فرزند امام موسی صدر با اشاره به دشواری مراحل طی شده در قضیه‌ی امام صدر، از پاره‌ای موانع برای پی‌گیری سخن گفت و از دولت لبنان و دولت‌های عربی و اسلامی خواست تا به مسؤولیت شرعی،

دی ۲۱۱۳۹۰
 
سفری در میانه ی درد و امید و با اعتذار از امام و یاران اش

هیأت بلندپایه ی لبنانی به ریاست عدنان منصور وزیر خارجه ی این کشور، عصر امروز در ساعت هفده و سی دقیقه به وقت محلی وارد لیبی شد. در این هیأت که بلندپایه ترین هیأت لبنانی در خلال سی و سه سال گذشته است که از لیبی دیدار می کند، علاوه بر وزیر خارجه، سفیر لبنان در لیبی، هیثم جمعه معاون وزیر خارجه در امور حقوق بشر و مهاجران، قاضی حسن الشامی و سید صدرالدین صدر و علی یعقوب فرزندان امام صدر و شیخ یعقوب عضویت دارند. هدف این سفر در مرحله ی نخست، پی گیری سرنوشت امام موسی صدر و

شهر ۰۳۱۳۹۰
 

أحباء الإمام موسى الصدر: سلاماً، فجراً، شمساً، صبحاً سلاماً، صیاماً، قدراً، فطراً سلاماً، قولاً حقاً، زهقاً باطلاً الاحداث المتلاحقه تسابق الاخیله، فما ان یرن فی الاذن خبر إلا ویزاحمه حدث. نرید ان نقول شیئاً، نرید ان نشارککم سمعکم، انظارکم لالتقاط الجدید ولکن التوالد المتسارع للأحداث یحول دون مخاطبتکم. ما بین رمضان الذی وقع فی سنه ۱۹۷۸ ورمضان هذا العام، مرارات لکل من احب الحق واستلهم نوراً فی الحالکات. ومن اللطائف الالهیه أن الله سبحانه وتعالى قدَّر سقوط نظام القذافی الإرهابی وانتصار وحریه الشعب المظلوم اللیبی فی لیله القدر، هذه اللیله التی صادفت منذ ثلاث وثلاثین سنه تحدیدًا جریمه خطف الامام