مرد ۰۲۱۳۹۳
 
هیأت پی گیری موازی لبنانی: اشتباهی راهبردی

امام صدر نیوز به نقل از پایگاه خبری لبنان فایلز– عصر پنج شنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴، حسن یعقوب (فرزند شیخ محمد یعقوب و نماینده ی سابق مجلس لبنان) در نشستی مطبوعاتی در بیروت، تشکیل هیأت پی گیری قضیه ی امام صدر و شیخ یعقوب و استاد بدرالدین را اعلام کرد. وی با وارد کردن انتقاداتی در باب شیوه ی اطلاع رسانی کمیته ی موجود پی گیری در لبنان و نتایج پی گیری ها در لبنان و لیبی، طول کشیدن ۳۶ ساله ی آن را نشانه ی ناکارآمدی روش های موجود شمرد و خواستار تغییر آن ها شد. وی با اعلام بی

آبا ۲۵۱۳۹۰
 
فرزند شیخ یعقوب: شورای انتقالی لیبی نگهدارنده‌ی امام صدر را می‌شناسد.

فرزند شیخ محمد یعقوب در سفر به ایران، در گفتگویی با روزنامه‌ی ایرانی الوفاق -که به عربی منتشر می‌شود- جزئیات پی‌گیری‌های خود از پرونده‌ی ربوده شدن امام صدر و پدر اش و استاد عباس بدرالدین را تشریح کرده است که نظر به اهمیت آن‌ها، متن عربی به پیوست تقدیم می شود. مهم ترین عناوین این گفت و گو چنین اند: – وی به ایران سفر کرده تا با مقامات مسؤول این پرونده دیدار کند و پی‌گیری جدی این قضیه را از آنان بخواهد. همسر شیخ یعقوب در این سفر وی را همراهی می‌کند. – پی‌گیری قضیه‌ی ربوده شدن امام صدر