خرد ۲۰۱۳۹۱
 
نزیهه سلیمان: خبر شهادت امام صدر یا داستان معجزه‌ی دیگر؟

سایت اردنی السبیل در مطلبی به نقل از خانم «نزیهه محمد سلیمان عیسی» ادعا کرده است که امام صدر و همراهان‌اش در محل اتاق اعدام در باب العزیزیه‌ی طرابلس به شهادت رسیده اند. وی گفته است که به صورت  اتفاقی از این راز آگاه شده است و ۳۳ سال آن را نگه داشته است تا به سرنوشت خلبان ویژه‌ی قذافی (الیازجی) دچار نشود؛ اما اکنون گمان می‌کند که آن‌چه در لیبی روی داد و به ویژه پس از مرگ قذافی، طلب می‌کند که حقیقت آشکار شود.  نزیهه سلیمان کیست؟ زندگی‌نامه‌ی مشخصی از خانم نزیهه محمد سلیمان عیسی در دست نیست؛

شهر ۰۳۱۳۹۰
 
بیانیه‌ی «کمپین آزادی امام موسی صدر در مالزی» در مورد شایعه‌پراکنی قلم‌های مسموم

باسمه تعالی یریدون لیطفئوا نورالله بأفواههم و الله متم نوره و لو کره الکافرون در حالی که پس از ۳۳ سال خون جگرخوردن خانواده نجیب و متخلق امام موسی صدر، پرونده ی جنایت عظیم ربوده شدن امام موسی صدر و همراهان اش به مدد الهی و بدون آن که وامدار هیچ جریان سیاسی و حکومتی در ایران و لبنان باشد، به حساس ترین ساعات خودرسیده است؛ و در حالی که با قیام مردم شجاع و مظلوم لیبی، علیه حاکم مستبد و خون آشام این کشور و متواری شدن وی، بارقه ی امید به رهایی امام موسی صدر در دل علاقه

مرد ۰۷۱۳۹۰
 
اعتراف الهونی بر تعمد در دروغ گویی با الحیاة و نقل دروغ های تازه تر در الشراع

عبدالمنعم الهونی با مصاحبه ی جنجالی اش با الحیاه و ادعای متزلزل شهادت امام موسی صدر موجی از ناامیدی را در میان علاقه مندان به امام صدر پدید آورد که اثرات آن به دشواری از خاطرات زدوده خواهد شد. غسان شربل با انتشار مصاحبه ی الهونی و سپس شلقم نشان داد که بدون استناد به مدارک متقن خبرپراکنی می کند؛ امری که می تواند بر حیات و سرنوشت امام صدر تأثیر نامطلوب بگذارد و خواسته یا ناخواسته راه را برای سناریو های جدید ربایندگان امام صدر و همراهان اش و پیچیده تر شدن فهم سرنوشت و به مخاطره انداختن حیات آنان