خرد ۱۶۱۳۹۱
 
تلاش گروه امل برای دستیابی به اطلاعات از السنوسی

امام صدر نیوز به نقل از خبرگزاری موریتانیائی صحراء میدیا گزارش می‌دهد که وزیر دادگستری موریتانی عبدین ولد الخیر عصر روز چهارشنبه با علی دیاب مشاور رسانه‌ای رئیس مجلس نمایندگان لبنان دیدار کرده است. محور مذاکرات درخواست اطلاعاتی از سرنوشت امام صدر در چارچوب تحقیقات و بازجویی‌های به عمل آمده از رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی،‌عبدالله السنوسی  بوده است. پیش‌تر همین خبرگزاری از تلاش‌های ایران برای دستیابی به اخباری از سرنوشت امام صدر در ازاء استرداد یکی از سران موریتانیایی القاعده به این کشور خبر داده بود؛ اما این نخستین بار است که گروهی رسمی از سوی سازمان امل

ارد ۱۸۱۳۹۱
 
این احتمال وجود دارد که امام صدر نزد قبائل هوادار قذافی باشد

مهندس مهدی فیروزان خواهرزاده‌ وداماد امام موسی صدر گفت: آخرین نتیجه‌ای که از وضعیت امام موسی صدر به دست آورده‌ایم زنده بودن و اسارت وی به دست قبایل هوادار قذافی در لیبی است. وی که در رونمایی کتاب «صدر دین (یادنامه‌ی آیت الله العظمی سید صدرالدین صدر)» در غرفه‌ی مؤسسه‌ی امام موسی صدر در نمایشگاه کتاب تهران سخن می گفت به پرسش‌های مراجعه کنندگان غرفه‌ی مؤسسه‌ی امام صدر در باب پی‌گیری سرنوشت امام صدر نیز پاسخ داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی در باره‌ی احتمالات پیش رو در سرنوشت امام صدر چنین گفت: «ما سه احتمال درباره‌ی سرنوشت امام صدر