اسف ۲۷۱۳۹۰
 
سنوسی: مهمان موریتانی یا در آستانه ی استرداد ؟

دو روز پس از دستگیری عبدالله السنوسی مرد شماره ی دوی رژیم سابق لیبی، رئیس سازمان امنیت داخلی لیبی و باجناق قذافی سرنوشت او در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که دولت انتقالی لیبی و دولت های فرانسه و انگلیس خواستار استرداد او به این کشورها برای بررسی اتهامات او در پرونده های مختلف تروریستی شده اند که وی به اطلاع یا دخالت در آن ها متهم است؛ پاره ای منابع خبری موریتانی با لحنی متفاوت از السنوسی یاد می کنند و او را «مهمان موریتانی» قلمداد می کنند که بنا به شرایط جدید، با استقبالی متفاوت

اسف ۲۶۱۳۹۰
 
 احتمال تحقیق موریتانی در مورد امام صدر و درخواست استرداد السنوسی از سوی لیبی و فرانسه

سایت شبکه ی تلویزیونی سی ان ان عربی و الجزیره از درخواست رسمی استرداد السنوسی از طرف دولت انتقالی لیبی و فرانسه خبر داده اند. رئیس جمهور فرانسه، نیکولا سارکوزی با استقبال از دستگیری السنوسی گفته است که درخواست رسمی استرداد السنوسی از دولت موریتانی امروز ارسال خواهد شد. السنوسی به اتهام آمریت و مشارکت در عملیات تروریستی و کشته شدن ۵۴ شهروند فرانسوی (از ۱۷۰ مسافر کشته شده) در سال ۱۹۸۹، با حکم دادگاهی فرانسوی به صورت غیابی به حبس ابد محکوم شده است. در بیانیه ی کاخ ریاست جمهوری فرانسه آمده است که فرانسه و موریتانی در دستگیری السنوسی همکاری امنیتی