تیر ۲۷۱۳۹۴
 
مرگ مصطفی الخروبی

امام صدر نیوز- مصطفی الخروبی رئیس اسبق استخبارات نظامی لیبی در زمان قذافی شامگاه روز پنج شنبه شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۵ درگذشت.  وی در هنگام مرگ ۷۳ سال داشت.  گفته می شود که علت مرگ او سکته بوده است.  به نوشته ی برخی سایت های لیبیائی، او پیش از درگذشت از زندان هضبه به خانواده و قبیله اش (سویعات) تحویل داده شده است؛ اما در نبود امکانات پزشکی مناسب در خانه ی برادرش در طرابلس درگذشته است. این در حالی است که شایع است وی از زمان بازداشت، در خانه ای تحت نظر بوده است و اصولاً به زندان هضبه منتقل نشده بود.