شهر ۱۱۱۳۹۳
 

به ابتکار هشت شبکه ی تلویزیونی لبنان، روز نهم شهریور به عنوان روز وفاداری نسبت به امام صدر اعلام شد و پخش خبری مشترکی به صورت مستقیم تدارک دیده شد. در این برنامه، متن ها و کلیپ های زیبایی در باب زندگی امام صدر و نیاز امروز وطن به امامی دور اندیش و قضیه ی پی گیری پرونده ی ربوده شدن امام صدر خوانده و پخش شد.  در میان برنامه نیز سخنان آقای  نبیه بری -رئیس مجلس لبنان و رئیس جنبش امل- به صورت مستقیم پخش شد. فایل ویدئویی این برنامه را در ادامه می بینید:   آگهی این برنامه: