ارد ۲۳۱۳۹۴
 
تشویق جوانان به کتابخوانی

یکی از ویژگی های امام موسی صدر این است که نه تنها خودشان اهل کتاب و مطالعه هستند، بلکه در تشویق دیگران علی الخصوص جوانان به مطالعه کتاب های مفید و سودمند، پیش قدم می شوند. مثل توصیه ای که به خواهرزاده شان دکتر سید محمد جواد طباطبایی در مورد مطالعه کتاب «تاریخ تمدن» اثر ویل دورانت دارند. از این دست پیشنهادات مشفقانه و پدرانه ی ایشان به جوانان زیاد است: پیشنهاد کتاب «فی ظلال القرآن» نوشتۀ سید قطب-اندیشمند مصری به فرزندشان سید صدرالدین صدر کتاب های « العلم یدعوا الی الایمان» اثر ا. کریسی موریسون، نویسنده و استاد دانشگاه

خرد ۱۳۱۳۹۱
 
کتاب‌شناخت امام موسی صدر (مقدمه‌ای بر کتاب‌شناسی تفصیلی امام صدر)

فیلسوفان اخلاق، معیارهایی را برای یک انسان اخلاق مدار و زندگی وی برشمرده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند عده‌ای طبق قواعد اخلاقی زندگی می‌کنند و فقط به بیرون کشیدن گلیم خود از آب اکتفا می‌کنند؛ عده‌ای فراتر از اخلاق زندگی می‌کنند، اما خود را همان‌گونه که هستند می‌پذیرند؛ ولی برخی فراتر از اخلاق عمل می‌کنند و منشأ تحول می‌شوند. در حقیقت انسان‌هایی که فراتر از اخلاق عمل می‌کنند، فقط به وظیفه عمل نکرده، بلکه بالاتر از آن‌چه بر دوش داشته عمل می‌کنند. سیری در سیره و زندگی امام موسی صدر (حفظه الله) رهبر ایرانی شیعیان لبنان نشان می‌دهد که ایشان