خرد ۱۶۱۳۹۱
 
تلاش گروه امل برای دستیابی به اطلاعات از السنوسی

امام صدر نیوز به نقل از خبرگزاری موریتانیائی صحراء میدیا گزارش می‌دهد که وزیر دادگستری موریتانی عبدین ولد الخیر عصر روز چهارشنبه با علی دیاب مشاور رسانه‌ای رئیس مجلس نمایندگان لبنان دیدار کرده است. محور مذاکرات درخواست اطلاعاتی از سرنوشت امام صدر در چارچوب تحقیقات و بازجویی‌های به عمل آمده از رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی،‌عبدالله السنوسی  بوده است. پیش‌تر همین خبرگزاری از تلاش‌های ایران برای دستیابی به اخباری از سرنوشت امام صدر در ازاء استرداد یکی از سران موریتانیایی القاعده به این کشور خبر داده بود؛ اما این نخستین بار است که گروهی رسمی از سوی سازمان امل