آبا ۳۰۱۳۹۲
 
مستند امام و سرهنگ (ساخت الجزیره)

 سه کلیپ تصویری زیر نسخه‌ی همراه زیرنویس فارسی مستند «الامام و العقید» است که توسط عبدالعظیم محمد خبرنگار عراقی شبکه‌ی الجزیره در لیبی  تهیه شده است و حاوی اطلاعات خوبی در مورد پرونده‌ی ربوده شدن امام موسی صدر و همراهان‌اش در لیبی است. بازسازی انیمیشن مقاطع مختلف سفر امام صدر به لیبی و دیدار با پاره‌ای از شاهدان عینی سفر (از مسافران لبنانی و عرب ساکن هتل الشاطئ تا چند تن از کارمندان سابق بخش های امنیتی و تشریفات فرودگاه لیبی) از بخش‌های قابل توجه این مستند است. هم‌چنین برای اولین بار،‌محلی در زندان عین زاره که نام امام صدر

فرو ۲۴۱۳۹۱
 
سخنگوی دولت انتقالی لیبی سخنان منسوب به خود را تکذیب کرد!

سخنگوی دولت موقت لیبی در مصاحبه با خبرگزاری لیبیائی التضامن صحت نقل قول منتسب به وی مبنی بر یافته شدن پیکر امام صدر را تکذیب کرد. ناصر المانع که منبع اصلی خبر الجزیره در روز چهارشنبه (۱۱ آوریل) بود، ضمن نفی تأکید نقل شده از او مبنی بر یافته شدن پیکر امام موسی صدر، گفته است که وزارت خانه های دادگستری و امور مفقودان لیبی و دادستان کل این کشور مسؤولیت اعلام بررسی های مرتبط با گورهای جمعی را بر عهده دارند و این تنها نکته ای است که وی در مصاحبه ی روز چهارشنبه در این مورد گفته است!