فرو ۳۱۱۳۹۰
 
شایعه|المستقبل|الحاج حسن: امام صدر در پی عارضه ی قلبی درگذشته است!

رئیس جریان شیعی آزاد لبنان، شیخ محمد الحاج حسن در سخنانی مبهم و متزلزل ادعا کرده است که «اطلاعات رسمی موثقی از لیبی وفات امام موسی صدر بر اثر ناراحتی قلبی را تأیید و تأکید می کنند.» او در گفتگویی با نشریه ی المستقبل ارگان جریان ۱۴ مارس و سعد حریری  که در سایت تیار الشیعی الحر نیز منتشر شده است، از عربستان سعودی گفته است که «در حالی که حزب الله در بستن پرونده ی ربوده شدن امام موسی صدر و همراهان اش همکاری می کند، گروه هایی لبنانی مانع ختم بررسی آن و کشف حقیقت می شوند.» الحاج

فرو ۲۹۱۳۹۰
 
شایعه|الجزائر تایمز|امام صدر تا دسامبر 2008 در قید حیات بوده است

سایت اینترنتی الجزائر تایمز در مطلبی که در تاریخ ۲۵ اوت ۲۰۰۹ منتشر شده است، در خبری ویژه و به نقل از منابع خاص خود که آنان را مطلع از زوایای پنهان قضیه ی ربوده شدن امام موسی صدر خوانده ،  نوشته است: امام موسی صدر تا ماه دسامبر ۲۰۰۸ (نه ماه قبل از انتشار خبر) در قید حیات بوده است. این منبع افزوده است که امام موسی صدر در این سال از زندان مارترمه به زندان اوباری (در جنوب غربی لیبی و نزدیکی مرزهای الجزائر با لیبی) منتقل شده است. به گفته ی او، این شخص، خود را روحانی