تیر ۲۷۱۳۹۴
 

kharoubiامام صدر نیوز- مصطفی الخروبی رئیس اسبق استخبارات نظامی لیبی در زمان قذافی شامگاه روز پنج شنبه شانزدهم ژوئیه ۲۰۱۵ درگذشت.  وی در هنگام مرگ ۷۳ سال داشت.  گفته می شود که علت مرگ او سکته بوده است.

 به نوشته ی برخی سایت های لیبیائی، او پیش از درگذشت از زندان هضبه به خانواده و قبیله اش (سویعات) تحویل داده شده است؛ اما در نبود امکانات پزشکی مناسب در خانه ی برادرش در طرابلس درگذشته است. این در حالی است که شایع است وی از زمان بازداشت، در خانه ای تحت نظر بوده است و اصولاً به زندان هضبه منتقل نشده بود. سایت های هوادار قذافی کوشیده اند ازوی چهره ای منزه بنمایند و به مثابه ی قهرمانی که در بند دشمنان لیبی کشته شده است، از وی یاد کنند.

مصطفی خروبی (متولد ۱۹۴۲) از افسران وحدت گرای آزاد و از همراهان معمر قذافی در کودتای اول سپتامبر ۱۹۶۹ بود که به عضویت شورای فرماندهی انقلاب لیبی در آمد. وی سمت های مهمی در دوران قذافی برعهده داشت.  ریاست ستاد ارتش، ریاست استخبارات عسسکری لیبی و بازرس کل نیروهای مسلح (مفتش عام) از مناصب او هستند. وی از یاران حلقه ی اول گرد قذافی بود و از بسیاری اسرار رژیم قذافی اطلاع داشت. وی در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ خود را تسلیم نیروهای انقلابی لیبی کرده بود.

کمیته ی ملی (خودخوانده ی) حقوق بشر در لیبی، خواستار بررسی علل مرگ مشکوک خروبی در زندان هضبه شده است که زیر نظر گروه های تندروی اسلام گرا (مشخصاً جمعیه المقاتله زیر نظر خالد شریف) اداره می شود.

خروبی یکی از شانزده متهم اصلی پرونده ی ربودن امام موسی صدر و همراهان در دادگاه لبنان بود. مرگ خروبی بدون حضور او در برابر دادگاه صالح و پاسخ دادن به اتهاماتی که در قضیه ی امام صدر متوجه او بود، مایه ی تأسف است.

 

منبع: اخبار لیبیا و الموجز

 

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)