ارد ۳۰۱۳۹۴
 

439154_468یکم. جورج سجعان جرداق، به مناسبت انتخاب امام موسی صدر به ریاست مجلس اعلای شیعیان لبنان در یادداشتی که در تاریخ دوازدهم ماه حزیران (ژوئن) سال ۱۹۶۹ در مجله ی الصیاد بیروت منتشر شد، چنین نوشت:

«با خبر انتخاب ‌امام ‌موسی ‌صدر به ‌ریاست ‌مجلس ‌اعلای شیعیان ‌لبنان غافلگیر نشدم. این نیز دور از انتظار نبود که ‌همه ی ‌مردم ‌لبنان، ‌از شیعیان ‌گرفته ‌تا مسیحیان ‌و اهل‌ سنت ‌به ‌یک ‌اندازه، از‌انتخاب ‌این‌ مرد بزرگ‌ به ‌این ‌منصب ‌بزرگ شادمان شدند. زیرا امام ‌موسی ‌صدر سیمایی زیبا و بزرگوار از عالمی ‌دینی ‌است؛ و همان طور که شایسته ی این مقام است؛ اخلاقی ‌والا ‌و دلی ‌مهربان دارد. سینه ای که به وسعت تمامی انسان هاست و به ‌روی ‌همه ی مردم‌ ‌گشوده‌ است، چرا که او ‌از‌عشق‌ کامل و فراگیر دریغ نمی کند؛ خردی فروزان و روشنگر و سیمایی اطمینان بخش است که هر گاه به دیدارش بشتابی، گویی پدری ‌یا برادری ‌یا یاری را دیده ای که ‌آرزوی ‌دیدارش ‌را داشته ای ‌و دست ‌تقدیر آن را برای ات‌ فراهم کرده ‌است.

امام‌ موسی ‌صدر سیمای ‌زیبا و باشکوه ‌انسان‌ است، همان گونه‌ که ‌امام ‌اعظم، علی بن ابی طالب(‌ع) خواسته ‌است: ‌دادگر و راستگو و امین است ‌. عالمی است که به علم خویش عمل می کند و فرصت های نیکو ‌را غنیمت می شمرد و در راه هدایت، به ‌سبب ‌اندکی ِ‌شمار پویندگان ِ‌آن، ترسان وهراسناک ‌نمی شود و نزدیکی اش به ‌مردم ‌با نرم خویی ‌و مهربانی و بخشش ‌مال و گشاده دستی همراه است.

از این ‌صفات ‌علوی والا‌ که ‌در شخصیت ‌امام ‌موسی ‌صدر جمع شده، بر تو پرتوی از گمان می تابد که گویی از زبان ‌امام‌ اعظم، فرزند ابوطالب به تو می گوید: «نیت دارم که بسیاری از کارهای ‌نیک ‌را ‌انجام ‌دهم؛ بر ‌دسته ای ‌از آن‌ها عمل ‌می‌کنم ‌و بر آن چه‌ ‌از دست می دهم، حسرت می‌خورم‌ که ‌چگونه ‌بدان ‌عمل ‌نکرده ام؟»

ساده ترین ‌ترسیمی که ‌می توان از شخصیت ‌امام ‌موسی ‌صدر داشت، ‌آن ‌است ‌که اگر با او هم نشین ‌شوی، هُرم ِگرمای عشق و محبت و خـُلق‌ کریم اش ‌تو را آن چنان در بر می گیرد که احساس ‌می‌کنی که ‌تشیّع تنها نام و صفتی از گروه و طائفه ای از مردمان نیست، ‌بلکه ‌در درجه ی ‌نخست ‌از آن ِتو نیز هست.

ادیان در نهایت حقیقت شان،‌‌ جزهمان اصول ‌اخلاقی ‌متعالی نیستند ‌که از مبدأ و مجرا و مقصد همه در خدمت انسان گرد آمده اند، وجز کسانی که نتوانسته اند به باغ های روحانی که ‌پیامبران‌ بزرگوار‌ در آن‌، زیر ستارگان ‌ابدی آن‌ زیسته اند، راه‌ یابند، چیزی یا کسی میان آنان جدایی نمی افکند؛ کسانی که نسیم‌ های ‌روان روحانی را در زیر سایه ی  آسمانی واحد به سکون واداشتند و مصادره کردند‌ و آن ‌را ابزاری برای سودجویی یا جاه طلبی یا هر دو قرار دادند.

ما به ‌امام ‌سید موسی ‌صدر سلام و درود می فرستیم و سخن جد او، امام‌ اعظم حسین(ع) را تکرار می‌کنیم‌ که ‌ فرمود: «صاحب همت ‌عالی از همه چیز سرباز می زند جز سربلندی، چونان‌ شعله ای از‌ آتش ‌که ‌صاحب اش پنهان اش ‌می‌کند، ولی ‌جز برآمدن‌ و زبانه کشیدن ‌نتواند.»

جرج جرداقدوم. راه ساده ی خواندن این نامه آن بود که به سایت مؤسسه ی امام صدر مراجعه کنید و ترجمه ی نامه ای را که هنوز از عشق و مهر فراوان موج می زند مرور کنید، اما حلاوت این عشق وقتی در عمق جان تان ریشه می دواند که کلمه به کلمه و حتی حرف به حرف این نامه را به زبان اصلی که بسیاری از ادیبان جهان معتقد اند، عاشقانه ترین زبان جهان است،بخوانید. در قاموس ها و معاجم و روائد به دنبال معنی واژگان اش جستجو کنید و بعد  دل و جان و عقل و منطق دست به دست هم بدهند و اعتراف کنند که نمی شود این کلمات را ترجمه کرد. وقتی جرج جرداق می نویسد: “خلقاً عظیماً” …وقتی می نویسد: “قلباً کریما”.  تمام دائره المعارف ها را هم که زیر و رو کنید نمی توانید برای مفردِ: “صدر” واژه جایگزینی پیدا کنید؛ چون “صدر” صدر است و جایگزین ندارد. “عقلاً نیـّرا” معادل ندارد؛ دیگر چه رسد به “إشراق” که خود داستانی غم انگیز دارد.

خیلی تلاش کردم تا بگویم وقتی جرج جرداق می نویسد “مؤمّلا”یعنی چه؟ درست مثل علیع که در کمیل می خوانند: “مُؤَمِّلٍ لِرَحْمَتِکَ…” یا مثل علی ابن الحسینع که در صحیفه ی سجادیه می خوانند: “فاقبل نحوک مؤملا لک مستحییا منک” ولی نشد؛ چون “مؤملا” مثل و مانند ندارد. مؤمل کسی است که در حسرت دیدارش، در آرزوی ملاقات اش، کسی نه مثل هر کسی! کسی مثل امام موسی صدر، که به انتظارش، با «أمل» -با امید- اشک چشمان ات آتش دل ات را خاموش نکرده باشد.

مخلص کلام این که لذتی که خواندن عربی این نامه دارد به پای ترجمه ی فارسی آن نمی رسد –والأمر إلیکم:

جرداق 2

اثر انتخاب الإمام السید موسى الصدر رئیساً للمجلس الإسلامی الشیعی الأعلى، کتب جورج جرداق هذا المقال فی مجله الصیاد البیروتیه بتاریخ ۱۲/۶/۱۹۶۹

«لم أفاجأ بأن ینتخب الإمام السید موسى الصدر رئیساً للمجلس الإسلامی الشیعی الأعلى بلبنان. ولم أفاجأ بأن یفرح لهذا الخبر جمیع الناس بلبنان، الشیعه منهم والمسیحییون والسنه على السواء، لإنتخاب هذا الرجل الکبیر لهذا المنصب الکبیر. فالإمام السید موسى الصدر هو الصوره الجمیله الجلیله لرجل الدین کما یجب أن یکون: خلقاً عظیماً وقلباً کریماً وصدراً یتسع لجمیع الناس لأنه لا یضیق بالحب الکامل الشامل، وعقلاً نیراً، ووجهاً مطمئناً تلقاه فکأنک تلقى أباً أو أخاً أو مؤملاً أعدته لک التقادیر.

والإمام السید موسى الصدر هو الصوره الجمیله الجلیله للإنسان کما أراده الإمام الأعظم علی بن أبی طالب (ع) أن یکون عادلاً صادقاً أمیناً، عالماً عاملاً بعلمه، ینتهز فرص الخیر ولا یستوحش فی طریق الهدى لقله من یسلکه، دنوه من الناس لین ورحمه وبذل للمال والید.

من هذه الصفات العلویه الکبیره التی تجتمع فی شخصیه الإمام موسى الصدر تشع علیک إشراقه من الحدس کأنها تقول لک بلسان الإمام الأعظم إبن أبی طالب: «أنوی کثیراً من الخیر، وأعمل بطائفه منه، وأتلهف على ما فاتنی کیف لم أعمل به.»

أبسط ما یمکنک أن توجز به شخصیه الإمام موسى الصدر، هو أنک إن إجتمعت إلیه، ودفئت بحبه وحنانه وخلقه الکبیر، شعرت أن التشّیع لیس صفه لطائفه من الناس، بل هو لک أیضاً فی الدرجه الأولى.

أن الأدیان فی حقیقتها القصیه لیست إلا مبادئ أخلاقیه سامیه تتحد فی خدمه الإنسان منبعاً ومجرى ومصباً، وما یفرق بینها إلا رجال لم یستطیعوا أن یدخلوا حدائق الروح التی عاش فیها الأنبیاء العظام تحت نجوم الأبد فجمدوا نسمات الروح الجاریه تحت السماء الواحده وجعلوها آله للربح أو الوجاهه أو الإثنتین معاً.

نحیی الإمام السید موسى الصدر ونردد قول جده الإمام الأعظم حسین (ع) قال:

«ذو الهمه یأبى إلا علواً، کالشعله من النار یخفیها صاحبها وتأبى إلا إرتفاعاً.»

جورج جرداق

جرداق 3

سوم. دوست ندارم بنویسم «جرج جرداق : متفکر مسیحی» ، چون او خود را از ما می دانست، او شیعه ی علی بود و به این پیروی افتخار می کرد؛ و شاید مبالغه نباشد اگر بنویسیم او از بسیاری از شیعیان، شیعه تر بود. بی دریغ و بی توقع، برای اش کتاب می نوشت، بی سفارش و توصیه، نهج البلاغه می خواند و بی صله و پاداش در مدح و ثنا و رثای امام علی شعر می سرود.

چهارم. توضیح بیشتر درباره ی  نامه ی جرج جرداق این که، این نامه تحفه ی خانم ملیحه صدر بود که در برنامه ی پارک ملت در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۳۹۰ به فارسی قرائت شد. لینک های مرتبط را می توانید از این جا جستجو کنید:

فیلم  قرائت این نامه توسط خانم ملیحه صدر در آپارات

بخش اول سخنان خانم صدر-از وب سایت مؤسسه

بخش دوم سخنان خانم صدر-از وب سایت مؤسسه

ترجمۀ فارسی نامه از وب سایت مؤسسه

جورج جرداق فی حوار حول الامام علی (ع) فی مولده از وب سایت عروه الوثقی (در آخر این مصاحبه اقای جرداق متذکر می شوند که راه و مسلک امام موسی صدر ادامه دهندۀ راه امام علی (ع) است.)

متن عربی نامه ی جرج جرداق

معرفی برخی ادبای لبنانی از جمله جرج جرداق

مطالب مفید و جامعی از جرج جرداق که به شناخت مخاطبان از وی کمک می کند

ماجرای نامه آیت الله بروجردی و علامه طباطبائی درباره  یجرج جرداق از زبان استاد سید هادی خسروشاهی

گرایشهای تقریبی امام صدر از نگاه دکتر محسن کمالیان

سالروز تأسیس مجلس اعلای شیعیان لبنان؛ اولین مرکز شیعه، از مهدیه پالیزبان

وب سایت رسمی مجلس اعلای شیعیان

به قلم صاحب وبلاگ شریف «رجعت صدر»

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)