ارد ۲۳۱۳۹۴
 

ghadirیکی از ویژگی های امام موسی صدر این است که نه تنها خودشان اهل کتاب و مطالعه هستند، بلکه در تشویق دیگران علی الخصوص جوانان به مطالعه کتاب های مفید و سودمند، پیش قدم می شوند. مثل توصیه ای که به خواهرزاده شان دکتر سید محمد جواد طباطبایی در مورد مطالعه کتاب «تاریخ تمدن» اثر ویل دورانت دارند.
از این دست پیشنهادات مشفقانه و پدرانه ی ایشان به جوانان زیاد است:

پیشنهاد کتاب «فی ظلال القرآن» نوشتۀ سید قطب-اندیشمند مصری به فرزندشان سید صدرالدین صدر

کتاب های « العلم یدعوا الی الایمان» اثر ا. کریسی موریسون، نویسنده و استاد دانشگاه آمریکایی
«الله یتجلی فی عصر العلم» -جمع آوری نامه هایی از چهل دانشمند بزرگ جهان در علوم مختلف، دربارۀ ایمان به خدا به تألیف جان کلوفر مونسیما

کتاب اخیر پیشتر توسط مؤسسه ی فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر معرفی شده است.

روش دیگری که امام موسی صدر برای توجه دادن و علاقه مند کردن جوانان در پیش گرفته اند، توصیه نویسی، مقدمه نویسی و نقد کتب اندیشمندان و اسلام شناسان معاصر است و عجیب این که علی رغم شهرت امام موسی صدر به عنوان یک عالم و محقق شیعی، این نقدها و حاشیه نگاری ها، به گونه ای تنظیم شده که اندیشه های مذهبی و اعتقادی نگارنده را زیر سؤال نمی برد و حتی موجب اقبال خوانندگان به این کتاب ها می شود. یقیناً مطالعه ی این کتاب ها، مقصود امام صدر را بر مقدمه نویسی بر این کتب روشن تر می سازد.

fatemeh WFGعنوان شماری از کتاب هایی که امام صدر بر آن ها مقدمه نوشته اند، چنین است:

سیره الرّسول- نگاشتۀ استاد زکی بیضون

فاطمه الزّهـــــراء، وترٌ فی غمد- نگاشته ی سلیمان الکتانی

معنی حدیث الغدیر- نگاشته ی آیت الله سیدمرتضی خسروشاهی

العلوم الطبیعیه فی القرآن- دکتر یوسف مرّوه

تاریخ فلسفه ی اسلامی- هانری کربن

اسوه های عاشوراء – محمّد علی قطب

سلسله مقالاتی از امام موسی صدر در مجله ی «درس هائی از مکتب اسلام» دوران حضور در ایران و لبنان منتشر شده است که سلسله مقالات «مکتب اقتصادی اسلام» و «اسلام و فرهنگ قرن بیستم» مهم ترین آنان به شمار می روند. مقالات دیگری نیز در مجلات عربی نوشته؛ و یا در همایش های تخصصی در لبنان و مصر و الجزائر و فرانسه ایراد شده است که اینک به همت مؤسسات فرهنگی و مطالعاتی امام صدر در تهران و بیروت گردآوری شده اند و به عربی و فارسی منتشر شده است.

از : صاحب وبلاگ شریف «رجعت صدر»

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)