مرد ۰۲۱۳۹۳
 

question

امام صدر نیوز به نقل از پایگاه خبری لبنان فایلز– عصر پنج شنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴، حسن یعقوب (فرزند شیخ محمد یعقوب و نماینده ی سابق مجلس لبنان) در نشستی مطبوعاتی در بیروت، تشکیل هیأت پی گیری قضیه ی امام صدر و شیخ یعقوب و استاد بدرالدین را اعلام کرد. وی با وارد کردن انتقاداتی در باب شیوه ی اطلاع رسانی کمیته ی موجود پی گیری در لبنان و نتایج پی گیری ها در لبنان و لیبی، طول کشیدن ۳۶ ساله ی آن را نشانه ی ناکارآمدی روش های موجود شمرد و خواستار تغییر آن ها شد. وی با اعلام بی اعتمادی متقابل به پی گیری های انجام شده در سه سال گذشته، و انتقاد به روند دادگاه پی گیری پرونده در لبنان و تفاهم نامه ی امضا شده با دولت لیبی، در گفتاری ناملایم نسبت به کمیته ی پی گیری ادعا کرده است که رهایی امام صدر و همراهان اش، در گرو رهایی پرونده از وضعیت فعلی است.

در هیأت جدید افزون بر حسن یعقوب، زاهر بدرالدین (فرزند عباس بدرالدین)، محمد سعد، محمد حیدر، ابوشمران الحاج عقل حمیه، ناجی أیوب، مهند الاسعد، الشیح سلیمان عساف عضویت خواهند داشت. برنامه ی این هیأت اعلام نشده است و اعلام آن به آینده موکول شده است.  در کلیات مطرح شده از همکاری با دولت ایران نیز رکزی به میان آمده است.

پیشتر حسن یعقوب از امکان تشکیل گروهی لبنانی برای پی گیری (متشکل از هیأت مؤسسان) خبر داده بود. دو روز پیش نیز خبری مبهم از اعلان جزئیاتی از پرونده ی امام صدر  منتشر شده بود؛ که ظاهراً با ۲۴ ساعت تأخیر، امروز برگزار شده است؛ اما در سخنان آقای یعقوب، از جزئیات پی گیری خبری منتشر نشده است.

heyat

تشکیل هیأت پی گیری موازی، با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی لیبی -که آقای یعقوب نیز به آن ها اشاره کرده است- گره پرونده ی پیچیده ی امام صدر و همراهان را نمی گشاید؛ و ادعای این که اه رهایی امام صدر و همراهان اش، رهایی پرونده از قیمومت فعلی مصلحت سنجان است، راهی ایجابی به شمار نمی رود. دراعلامیه ی تأسیس این هیأت نیز رویکرد ایجابی خاصی دیده نمی شود. شیوه ی اطلاع رسانی هیأت موازی نشان می دهد که این هیأت پیشاپیش در شبکه ی مصالح دیگری گرفتار است. سلب اعتماد از کمیته ی پی گیری و طرح علنی انتقاداتی که پیشاپیش  کمیته ی اصلی پی گیری به آن ها اذعان کرده است، فقط ساده کردن صورت مسأله و گروگان گرفتن مجدد پرونده در آستانه ی ۳۶ امین سال ربوده شدن امام  صدر و همراهان است.

اختلافات در باب روش پی گیری قضیه  میان خانواده های صدر، یعقوب و بدرالدین امر تازه ای نیست؛ و در جریان دادگاه پرونده و درخواست مدنی نیز مشاهده شد؛ اما علنی کردن اختلافات و تشکیل هیأت موازی، اشتباهی راهبردی است که به تضییع قضیه و ایجاد مانع در روند کند پی گیری خواهد انجامید؛ و سرانجام با سلب مشروعیت از دو طرف نزد افکار عمومی، به نقض غرض خواهد انجامید؛ غرضی که به ظاهر جز هدف مشترک رهایی امام صدر و شیخ یعقوب و استاد بدرالدین نیست.

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)