مهر ۰۵۱۳۹۱
 

پایگاه خبری دنیا الوطن در خبری که آن را تحولی بزرگ در قضیه‌ی ربوده شدن امام صدر دانسته، ادعا کرده است که امام موسی صدر زنده است و در زندان‌های یکی از کشورهای افریقائی متحد رژیم سابق لیبی و قذافی زندانی است. اسعد ابوقیله خبرنگار لیبیائی این سایت فلسطینی،  گزارش کرده است که این روزها در پایتخت لیبی شایع شده است که زندان‌هایی سری در کشورهای افریقایی وجود دارند که به صورت مستقیم زیرنظر قذافی اداره می‌شده‌اند. وی افزوده است که برخی منابع این نظر را ترجیح می‌دهند که امام صدر و یاران‌اش زنده اند و به یکی از این زندان‌های سری در یکی از کشورهای افریقائی تابع قذافی منتقل شده اند. وی از ساحل عاج به صورت مشخص نام می‌برد که به گفته‌ی وی، زندانیان سیاسی لیبیائی به دستور قذافی به آن اعزام شده‌اند.

به گفته‌ی ابوقیله صدها تن از زندانیان سیاسی لیبیائی به این زندان‌ها منتقل شده اند؛ زندان‌هایی که جز افراد حلقه‌ی اول گرد قذافی و افراد بسیار نزدیک به او از وجود آن آگاه نبوده است. نکته‌ی جالب به نظر این خبرنگار آن است که قذافی به هنگام سفر به برخی کشورهای افریقائی، زندانیان مهم خود را به همراه خود به این زندان‌های افریقائی منتقل می‌کرده است.

به نظر می‌رسد منبع خبر (خبرنگار و سایت) چندان معتبر نباشند؛‌ در اخبار هفته‌ی گذشته‌ی انتشار یافته از همین فرد در همین سایت، می‌توان به خبر مرگ عبدالله السنوسی چند روز پس از استرداد به لیبی اشاره کرد. اما این خبر از دو جهت قابل اعتنا است: نخست آن‌که این شایعه در پایتخت طرابلس نقل شده است و چنان مهم به نظر رسیده که خبرنگاری لیبیائی آن را به سایتی فلسطینی ارسال کند. دیگر آن‌که حتی به فرض ضعف احتمال، این فرض تا کنون در پی‌گیری‌ها نادیده گرفته شده است که امکان انتقال امام صدر (در سال‌های نخست اسارت یا از زمان گم شدن سرنخ ها در سال ۱۹۹۷ یا در آستانه‌ی انقلاب لیبی در سال ۲۰۱۱) به کشور ثالثی وجود دارد. این کشور لزوماً‌ اسرائیل نیست تا نیازی به اثبات تبار یهودی قذافی و روابط پیچیده‌ی وی با موساد داشته باشد. قذافی همان‌گونه که با پول نفت لیبی، لقب ملک ملوک افریقا و امام المسلمین را برای خود دست و پا کرد، می‌توانست در هر کجای افریقا (به ویژه در منطقه‌ی صحرا و ساحل یا به تعبیر خود او کشورهای سین و صاد) چنین کند؛ به ویژه که هواداران لیبی و پیروان کتاب سبز او هنوز در مالی و موریتانی به صورت رسمی و در قالب احزاب سیاسی و حرکت‌های مردمی، پرچم‌ قذافی را بر افراشته اند و از او با عنوان رهبر شهید یاد می کنند!

این خبر در سایت شفقنای عربی، و برخی سایت‌های عربی دیگر در لیبی، عراق، الجزائر، یمن سوریه، کویت و دیگر سایت‌ها نیز منتشر شده است. بعضی از این سایت‌ها (مانند الیاطر) از کشف بعضی از این زندان‌ها در ساحل عاج خبر داده اند. امام صدر نیوز در راستای سیاست خبری خود، بدون تأیید اصل خبر، آن را در بخش شایعات منتشر می‌کند.

منبع: دنیا الوطن

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)