تیر ۳۱۱۳۹۱
 

درُست از لحظه‌ای که اذان صبح را در صور دمیده بودند، تا الان -که در ضیافت افطار رئیس‌جمهور لبنان هستیم- لحظه‌ای قرار نداشته‌ای. با این فولکس واگن -که این‌روزها، مرکَبِ راهوار و اَنیسِ بی‌بدیلِ تو در جاده‌های سراسرِ لبنان است- مدام در تکاپو و تلاش بوده‌ای. و حال، من چقدر خوشحال ام که قامتِ افراشته و پراستقامت‌ات، می‌تواند دقایقی استراحت کند و ما در کنار تو باشیم و آرامش تو را ببینیم و مدام به چهره‌ات، نظر بیفکنیم که دیدارِ روی ماه‌ات را عبادت می‌دانیم.
آری! دقایقی مانده است، به غروبِ آفتاب. در این جلسه -که میزبان‌اش، رئیسِ جمهور لبنان است- عالمانی از اهل سنّت هم، در کنار تو نشسته‌اند… و آن‌ها به «وقتِ غروب» افطار می‌کنند؛ اما ما شیعیان به «وقت اذان مغرب»… و این فاصله‌ی چند دقیقه‌ای -خودش- می‌تواند، منشأ سوء تفاهم‌ها و کدورت‌ها شود؛ چرا که «صلح» در لبنانِ این روزها، به مویی بند است و بسیار شکننده! دلهره، شادی در کنارِ تو بودن و آرامشِ رویِ ماهِ تو دیدن را از من گرفته است! چه خواهد شد؟!

لحظه‌های غروب آفتاب سر رسیده‌اند. علما و بزرگان اهل تسنّن بسم‌الله می‌گویند و شروع کرده‌اند به افطار… و من هم‌چنان نگرانِ تو ام!
خدایا! چه می‌بینم! «تو» استکانِ چای را در دست گرفته‌ای – درست در همان لحظه‌ای که آفتاب غروب کرده است و برادران سنّی، به افطار مشغول اند- و با دستِ دیگرت، به دُعا نشسته‌ای! یک دست، چایِ افطار و دست دیگر دعا… دعا می‌خوانی و نگاه‌ات را به آسمان دوخته‌ای.
همه، محوِ معنویت این لحظه‌های دعای تو اَند. این دعا، آن قدر ادامه می‌یابد که «وقتِ افطار شیعه‌ها» هم سر می‌رسد. و اینک، افطار تو ست به وقتِ وحدت و عاطفه؛ که هم سلوک شیعه را تکریم و اجابت نموده‌ای و هم مانع بروز کدورتی شده‌ای.
و من، اما، هم‌چنان محوِ جمال‌ِ تو اَم؛ و نگاه به سیمای تو عبادت است، ای امام!

داستانک از: سعیداشیری

به اشتراک بگذارید
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks

  ۳ Responses to “افطاری به وقت وحدت و عاطفه”

 1. این داستان زیبا و پر دلهره و روایت های بسیاری از این دست، همه نشان دهنده ذکاوت، درایت و احترام حقیقی امام صدر به پیروان آیین ها و مذاهب دیگراست.

 2. اماما
  دلم تنگ است
  پس کی دیدار؟

 3. ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
  صیاد رفته باشد، در دام مانده باشد.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)