ارد ۰۵۱۳۹۰
 

در سایت روزنامه ی سعودی الحیاه که در لندن منتشر می شود و در ذیل مطلبی از غسان شربل -در گزارش خبری که از عبدالمنعم الهونی در باب سرنوشت امام صدر نقل کرده است- یادداشتی آمده است که هر چند مبهم و نویسنده ی آن ناشناس است، اما به سبب ربطی که به اصل مطلب دارد و در عمل نقض سخن ادعایی الهونی است، ارزش بازگویی دارد.

شخصی به نام نزار فضل الله در تاریخ ۲۷ فوریه این یادداشت را نوشته است:

«اعتقاد دارم که امام صدر همچنان زنده است. نیروهای امنیت داخلی لیبی در منطقه ی الکفره، فردی با ریش بلند و در لباس علمای دین را از زندان بیرون آوردند تا ما را جایگزین او کنند. فرد یاد شده شاید به سبب اختلال در تارهای صوتی توان سخن گفتن نداشت. خلاصه ی کلام این که او خواست چیزی به ما بگوید اما نتوانست.»

مطالعه ی محتوای این یادداشت نشان می دهد که گوینده ظاهراً خود زندانی بوده و فرد یاد شده را در زندانی در منطقه ی کفره در جنوب شرقی لیبی دیده است. نقل این مطلب و اشاره به اعتقاد راوی به زنده بودن امام صدر، جانشین ادعای مستقیم رؤیت امام شده است. با توجه به کثرت و شهرت اخبار مبنی بر رؤیت امام صدر در زندان سبها احتمال برساختن چنین روایت هایی زیاد است. به ویژه که اخیراً روایت های مبتنی بر حیات امام صدر و ضعف جسمانی ایشان قوت گرفته و بر سر زبان ها هستند.

نکته ی پایانی به کاربرد کلمه ی «رجال دین» در این نقل قول باز می گردد. این بند هم از مشهورات است. نشانه ی روحانی بودن چیست؟ در این گزارش فقط به لحیه داشتن و پوشیدن لباس رجال دین اشاره شده است. اما حتی به فرض ذکر تفاوت لباس رجال دین در میان اهل سنت و روحانیان شیعی، و دقت گوینده به این نکته در یادداشت (فرضی که وجود ندارد)، چه دلیلی بر تلبس به این لباس آن هم در شرایط زندان و پس از این همه سال می تواند وجودداشته باشد. باید توجه داشت که چمدان همراه امام صدر با کوشش دولت لیبی برای بازسازی سناریوی خروج ایشان از لیبی، در هتل هالیدی این رم پیدا شد. علی القاعده، لباس روحانی دیگری جز  آن چه ایشان در هنگام ربوده شدن بر تن داشتند نباید وجود داشته باشد؛ مگر این که کسانی که از محتویات چمدان امام پیش و پس از سفر مطلع اند، آگاهی بیشتری در اختیار عموم قرار دهند. در غیر این صورت، گفتن پوشیدن لباس رجال دین و ریش بلند نمی تواند لزوماً نشانه ی ممیزه ای برای امام صدر باشد. در متن هیچ اشاره ای به نشانه های دیگر این فرد مانند قامت  بلند و سیمای گیرا نشده است.

مجموعه ی این شواهد، این ادعا را هم در کنار ادعاهای دیگر قرار می دهد و نمی تواند بیش از شایعه باشد و در فقدان عناصر خبری متقن،  و عدم شناسایی منبع خبر نمی توان به این خبر هم اعتماد چندانی داشت.

متن عربی این یادداشت چنین است:

کاتب التعلیق : نزار فضل الله التاریخ : الأحد, ۰۲/۲۷/۲۰۱۱ – ۱۱:۴۷.

اعتقد ان الامام الصدر ما زال حیا فلقد اخرج رجال الامن الشعبی المحلی بالکفره رجلا ملتحی ویرتدی رداء رجال الدین من زنزانه لادخالنا مکانه والرجل کان قد فقد القدره على الکلام. ربما لاصابه حباله الصوتیه بخلل ما. الکلام حاول ان یخبرنا بشئ الا ان القدره على الکلام خانته.

منبع: الحیاه

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/237347

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

  ۲ Responses to “شایعه|رؤیت فردی روحانی در زندانی در منطقه ی الکفره در لیبی”

  1. ما هنوز امید داریم
    خدایا خدایا ما را ناامید نکن

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)