ارد ۰۵۱۳۹۰
 

گروه یاران صدر (کمیته اطلاع رسانی ستاد آزادی امام موسی صدر) در فروردین ماه ۱۳۹۰، در خبری اختصاصی  در پایگاه یاران صدر به نقل از منبعی آگاه اعلام کرد:  امام موسی صدر تا دو ماه گذشته دیده شده است.

در ادامه ی این خبر چنین آمده بود: «این افراد که از مبارزین کشورهای مختلف آفریقایی بویژه مبارزین مصر هستند، در تحقیقات و فعالیت های خود درباره تحولات منطقه به مسئله ربوده شدن امام موسی صدر نیز توجه داشته اند و با پیگیری های انجام داده از طریق لیبیایی ها، بویژه نظامیان این کشورمطلع شده اند که برخی اعلام کرده اند امام موسی صدر را حدود دو ماه قبل در لیبی دیده اند. این خبر توسط منابع رسمی تأیید نشده است.»

انتشار این خبر واکنش های بسیاری را برانگیخت. از یک سو، بسیاری از خبرگزاری های داخلی و حتی برخی سایت ها و خبرگزاری های عربی آن را به نقل از خبرگزاری فارس بازتاب دادند؛ و از سوی دیگر گروهی از پی گیران پرونده ی امام صدر با توجه به انتظاری که از این مجموعه ی جوان داشتند، به شیوه ی تنظیم و انعکاس خبر اعتراض کردند.

در این خبر منبع به صورت مبهم « افریقائی های ساکن ژنو و مبارزان آفریقائی به ویژه مصری» ذکر شده است. پی گیری های همکاران  افتخاری امام صدر نیوز در شهرهای مختلف سوئیس (از جمله ژنو و لوزان) تا کنون نتوانسته است هویت منبع اصلی خبر را احراز کند و اطلاعات بیشتری از فرد یاد شده و صحت و سقم اصل خبر را به دست آورد. این خبر کم و بیش به همین صورت و در همین محدوده ی زمانی در تالارهای گفتگوی عرب زبان (بیشتر لبنانی) و به نقل از نظامیان جدا شده از رژیم لیبی که به مصر گریخته اند، نیز نقل شده است.

به هر حال، اصل خبر به لحاظ نامشخص بودن منبع، تهی شدن از عناصر خبری قابل پی گیری مانند زمان و مکان و جزئیات دقیق نمی تواند در پی گیری پرونده ی امام صدر چندان مؤثر باشد. در صورتی که محدوده ی زمانی یاد شده (اوایل بهمن ماه) برای دیده شدن امام صدر درست باشد، به معنای رؤیت ایشان پیش از آغاز خیزش مردم لیبی در ۱۵ فوریه ی ۲۰۰۱ است. عبارت «تا دو ماه گذشته» نیز تا حدودی مبهم است. نبود عنصر مکان در خبر به ویژه، بر خلاف اخبار و شایعات دیگر که مثلاً زندان سبها را به عنوان محل نگهداری ایشان معرفی می کنند یا رؤیت فردی شبیه امام صدر را در فرودگاه ابرق شهر البیضاء گزارش می کنند، در اعتبار خبر و امکان راستی آزمایی آن خدشه ی جدی وارد می کند.

امام صدر نیوز آمادگی خود را -برای انتشار توضیحات بیشتر دوستان مان در  سایت یاران صدر در باب این خبر  و زوایای پنهان آن- اعلام می کند.

منبع:  سایت یاران صدر

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)