ارد ۰۴۱۳۹۰
 

روزنامه ی کویتی الجریده در خبری که خود آن را غیر موثق خوانده است، به نقل از افسران گسسته از رژیم حاکم بر لیبی نوشته است که امام صدر زنده است و در زندانی در شهر سبها در جنوب لیبی نگهداری می شود. در این خبر که ظاهراً در روز ۲۱ فوریه ۲۰۱۱ منتشر شده است، با اشاره به وضعیت متزلزل حاکم بر لیبی به پیوستن شماری از نظامیان ارتش لیبی و نیروهای امنیتی به صف معارضان اشاره شده است و از ظاهر خبر در باب سرنوشت امام موسی صدر، توالی گزارش های متعدد دال بر حیات امام و زندانی بودن ایشان در سبها استنباط می شود.

خبر به تصریح الجریده، غیر مؤکد است و در نبود عناصر خبری دقیق (زمان و مکان) و جزئیات روشن کننده ی وضعیت امام، غیر قابل استناد است. قول زندانی بودن امام صدر در سبها را بار نخست به صورت آشکار عیسی عیدالمجید منصور مطرح کرد ولی هیچ گاه حاضر نشد تا اخبار ادعایی خود را به منابع آگاه و خانواده ی امام و وکلای شان منتقل کند. بر این اساس، در نبود جزئیات بیشتر، می توان نوعی تکرار اقوال مشهور را دریافت و منتظر بود تا نظامیان یاد شده برای انتقال جزئیات خبر خود و زمینه سازی پی گیری جدی، با خانواده و وکلای امام تماس بگیرند.

منبع: الجریده

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=197175

——————————————————-

متن بخش مرتبط خبر را به زبان عربی در پی می خوانید:

تقاریر غیر مؤکده: الإمام الصدر حیّ فی سجن لیبی
فی ظل حال الفوضى الأمنیه التی تعیشها لیبیا، وبعد انشقاق عدد من ضباط الجیش وقوى الأمن وانضمامهم الى المتظاهرین المعارضین للعقید معمر القذافی، أفادت تقاریر غیر مؤکده بأن مؤسس حرکه ‘أمل’ اللبنانیه الإمام السید موسى الصدر حیّ یرزق فی لیبیا.

وتوالت معلومات نُقلت عن ضباط لیبیین منشقین بأن الصدر على قید الحیاه وهو فی أحد سجون مدینه سبها.

 

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)