فرو ۲۴۱۳۹۱
 

سخنگوی دولت موقت لیبی در مصاحبه با خبرگزاری لیبیائی التضامن صحت نقل قول منتسب به وی مبنی بر یافته شدن پیکر امام صدر را تکذیب کرد. ناصر المانع که منبع اصلی خبر الجزیره در روز چهارشنبه (۱۱ آوریل) بود، ضمن نفی تأکید نقل شده از او مبنی بر یافته شدن پیکر امام موسی صدر، گفته است که وزارت خانه های دادگستری و امور مفقودان لیبی و دادستان کل این کشور مسؤولیت اعلام بررسی های مرتبط با گورهای جمعی را بر عهده دارند و این تنها نکته ای است که وی در مصاحبه ی روز چهارشنبه در این مورد گفته است!

در عین حال، رئیس وزارت خانه ی امور مفقودان در دولت موقت لیبی گفته است که در منطقه ی تاجوراء، گوری جمعی وجود دارد که بنا به گفته ی شاهدان نزدیک به ۴۰۰ جسد در آن دفن شده اند. کار نبش قبور آغاز شده است و تا کنون فقط ۹ جسد به دست آمده است.

با توجه به خبر الجزیره که در آن به نقل از ناصر المانع به صراحت از یافته شدن احتمالی پیکر امام صدر و آغاز آزمایش های دی ان آ (برای مقایسه با نمونه های دریافتی از خانواده) و اعلام نتیجه ی رسمی آزمایش ها در روز شنبه  ۱۴ آوریل سخن گفته شده بود، و از سوی وزیر خارجه ی لبنان عدنان منصور مکرراً در دو روز گذشته در اصل (یافته شدن پیکر امام صدر) و فرع خبر (اخذ نمونه از خانواده) تکذیب شده است؛ معلوم نیست آیا الجزیره و مشخصاً خبرنگار آن در لیبی عبدالعظیم محمد این خبر را ساخته و پرداخته اند یا این که ناصر المانع تحت فشار دولت لبنان به شورای انتقالی و دولت موقت لیبی مجبور به پس گرفتن اظهارات خود شده است یا این که در شیوه ی پی گیری پرونده ی امام صدر، اختلافی در درون حاکمیت جدید لیبی وجود دارد.

بررسی روند اطلاع رسانی طرف لیبیائی از آغاز انقلاب ۱۷ فوریه ی ۲۰۱۱ تا کنون نشان می دهد که بازماندگان قذافی در درون دولت موقت و شورای انتقالی با اعتقاد به وفات امام صدر، می کوشند از طریق طرح شایعه های متناقض و متعارض، اصل وفات امام صدر را برای همه امری قطعی جلوه دهند و ضمن مانع تراشی بر سر راه جست و جوهای میدانی از رهایی امام صدر و یاران اش (در فرض حیات) یا  روشن شدن سرنوشت آنان (در صورت وفات) جلوگیری کنند. این افراد در هر دو نهاد اصلی لیبی حضور دارند و از اعمال فشار برای تغییر جهت جست و جوهای میدانی دریغ نمی کنند.

علاوه بر این افراد، نباید از حضور و قدرت پنهان نیروهای میدانی سلفی در لیبی غافل بود که به شدت در حوزه ی نظامی و اجتماعی فعال اند و در فضای مجازی به نفرت پراکنی علیه امام صدر (به عنوان نماد اندیشه ی شیعی) مشغول اند. در قراردادی نانوشته نیروهای میدانی سلفی بازوی اجرایی نیروهای بازمانده ی قذافی در درون حاکمیت جدید لیبی شده اند و در قضیه ی امام صدر به این نقطه ی اشتراک رسیده اند که جست و جوهای میدانی را به نتایج مشخصی جهت دهند و با ختم عاجل این پرونده به هر قیمت از روشن شدن حقیقت جلوگیری کنند.

پذیرفتن و بازنقل سخنان متزلزل الجزیره یا سخنگوی دولت موقت لیبی از سوی سفیر ایران در لیبی، مسؤول کمیته ی غیرمسؤول پی گیری در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران یا واحد مرکزی خبر و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی  اشتباهی استراتژیک است. با یادآوری پرونده ی شهید محمد جواد تندگویان، وزیر آزاده ی نفت جمهوری اسلامی ایران و اشتباه  هولناک مذاکره کنندگان در پذیرش فرض شهادت و نتایج جبران ناپذیر آن، مسؤولیتی را که این افراد و نهادها در پرونده ی امام صدر بر عهده دارند،گوشزد می کنیم . تسلیم نشدن در برابر صحنه آرائی های خطرناک و سناریونویسی های مشکوک  کمترین انتظار دوستداران امام صدر از این نهادها در پی گیری  پرونده و انتقال اخبار مرتبط با آن است. عزت شیعه در گروه عزم و حزم توأمان است.

متأسفانه سایت التضامن عکس و خبر مربوطه را حذف کرده است.

منبع: وکاله انباء التضامن  

 

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)