فرو ۱۷۱۳۹۱
 

 

باورِ بهار من

بست نشسته

به یک نگاهِ دوباره

به یک تلنگرِ آرام و شیرین

به یک خبرِ عظیم

به یک آغوش دوباره

به یک پیامکِ غافلگیرانه؛

«امام صدر آمد»

آری!

تویی باورِ بهار من

ای بی‌یارترین بهار

سعید اشیری (ابتهاج)

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)