اسف ۲۶۱۳۹۰
 

خبرگزاری رسمی موریتانی خبر دستگیری عبدالله السنوسی رئیس دستگاه امنیت داخلی رژیم سابق لیبی و باجناق معمر قذافی را مخابره کرده است. این خبر در خبرگزاری های داخلی و خارجی متعدد بازتاب یافته است. گفته می شود وی در شامگاه جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۲ در فرودگاه نواکشوت پایتخت موریتانی دستگیر شده است. وی با گذرنامه ی جعلی کشور مالی، با پروازی عادی از دارالبیضاء (کازابلانکا) در مغرب وارد موریتانی شده و در فرودگاه شناسایی و دستگیر شده است و اکنون در دست دولت موریتانی است. سایت لیبیائی قورینا الجدیده از انتقال وی پس از دستگیری به مقری سری در دستگاه امنیتی موریتانی خبر داده است.

السنوسی به همراه معمر قذافی و سیف قذافی تحت تعقیب دادگاه بین المللی جنائی (ویژه ی جرائم جنگی در لیبی) قرار دارند. معلوم نیست که موریتانی وی را به دادگاه جنائی بین المللی در لاهه تحویل می دهد، یا به لیبی مسترد می کند یا در موریتانی نگه می دارد.

در ماه نوامبر ۲۰۱۱، درست یک روز پس از دستگیری سیف قذافی اخبار مبهمی از دستگیری السنوسی در خانه ی خواهر اش در وادی الشای در قیره در هفتاد کیلومتری سبها منتشر شد. عبدالله الناکر فرمانده ی خودخوانده ی انقلابیون طرابلس نیز بارها این ادعا را تکرار کرده بود که السنوسی را در اختیار دارد؛ اما مجلس انتقالی و دولت موقت لیبی هیچ گاه این اخبار را تأیید نکردند.

دستگیری السنوسی و تحویل او به دادگاه بین المللی می تواند روند راکد موجود در پی گیری پرونده ی ربوده شدن امام صدر را که با سکوت سیف قذافی در بازجویی ها به بن بست رسیده است، دگرگون کند و سرنوشت امام موسی صدر و همراهان اش را روشن کند. جمال الشیال خبرنگار الجزیره در روزهای سقوط طرابلس از یافته شدن پرونده ی امام صدر در دفتر کار عبدالله السنوسی در ساختمان امن داخلی لیبی (استخبارات) خبر داده بود. هرچند السنوسی پس از سال های ربوده شدن امام صدر به حلقه ی نزدیکان قذافی و دستگاه حاکمیت لیبی پیوست، اما جایگاه او به عنوان فدایی مطیع قذافی و نسبت خانوادگی نزدیک او (به عنوان باجناق قذافی) که او را در سمت رئیس امنیت داخلی لیبی قرار داده بود، انتظار اطلاع او از سرنوشت امام صدر و یاران اش را موجه می کند.

السنوسی یکی از مهم ترین افراد در خلق جنایت بوسلیم و کشتار ۱۲۷۰ زندانی سیاسی اسلام گرا در اواخر ژوئن ۱۹۹۶ است. وی در سال ۱۹۹۹ در دادگاهی در فرانسه به سبب دست داشتن در انفجار و سقوط هواپیمایی در سال ۱۹۹۸ که به کشته شدن ۱۷۰ تن انجامید، به حبس ابد محکوم شد. دستگیری وی امکان درخواست دولت فرانسه برای استرداد وی را هم پیش می کشد.

منبع: خبرگزاری رسمی موریتانی، فرانس ۲۴ و قورینا الجدیده

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)