اسف ۲۲۱۳۹۰
 

محمد حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع مصر به تازگی در خاطرات خود اشاراتی به سرنوشت امام موسی صدر کرده است. این خاطرات که انتشارشان  از روز دوشنبه در هفته نامه ی مصری «روز الیوسف» آغاز شده است و به صورت دنباله دار در این نشریه منتشر خواهد شد، به دوران ریاست جمهوری محمد حسنی مبارک از زمان ترور سادات در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ تا زمان کناره گیری اش در ۱۱ فوریه ی ۲۰۱۱ اختصاص دارد.

در بخشی از این خاطرات، مبارک  امکان و احتمال دخالت قذافی در ترور و قتل سه نفر را مطرح می کند.* این سه نفر عبارت اند از:  منصور کیخیاء، معارض لیبیائی و وزیر خارجه ی اسبق لیبی، امام موسی صدر، رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان و اشرف مروان داماد جمال عبدالناصر . سیاق نوشته ی آقای مبارک، چنین نشان می دهد که او خبری قطعی از جزئیات ماجرا ندارد و معتقد است بعید نیست که قذافی در این ترورها دست داشته باشد. به نظر وی، دلیل و انگیزه ی هر کدام از این قتل ها بنا بر (جایگاه) قربانی متفاوت بوده است.

منصور کیخیاء همواره به مخالفت با قذافی بر می خواسته و برای حکومت قذافی خطری (جدی) به شمار می رفته و قذافی خواسته است که او را برای همیشه ساکت کند. در این بخش از خاطرات مبارک تا کنون از دخالت عوامل امنیتی مصر و اطلاعات مقامات مصری (از جمله خود او) از دزدیدن کیخیاء از هتل محل اقامت اش درهتل فلسطین در اسکندریه ی مصر و خروج وی به همراهی نیروهای امنیتی لیبی با خودروی دیپلماتیک از مرز مصر با لیبی اشاره ای نشده است. در مورد داماد جمال عبدالناصر، وی علت ترور را اختلاف اشرف مروان با پسران قذافی بر سر معاملات اسلحه با کشورهای افریقائی بیان می کند.

در مورد امام موسی صدر، مبارک معتقد است که از آن جا که امام صدر بسیار از قذافی انتقاد می کرد، قذافی او را به لیبی دعوت کرد تا با هم  ماهی با سس کاپریکا بخورند و (پس از کشتن او)، جنازه اش را در دریا انداخت. در این بخش از خاطرات مبارک به منبع این ادعا اشاره ای نشده است ولی شیوه ی بیان خبر بسیار به سخنان سیف قذافی پیش از دستگیری شباهت دارد. در آن زمان، سیف قذافی در جنگی روانی و با نوعی بیان استهزاء آمیز کوشش می کرد تا از هر عاملی که به سست شدن پایه های رژیم پدر اش بیانجامد، جلوگیری کند.

دریای چشمان ات!

دریای چشمان ات!

پیش از آن، سایت ایرانی آینده نیز به نقل از فرستاده ی شاه به مصر (احتمالاً دکتر علی نقی کنی) از قول سلف آقای مبارک، محمد انور السادات ادعا کرده بود که پیکر امام صدر به دریا انداخته شده است. انتشار این مطلب در سایت آینده واکنش های بسیاری برانگیخت؛ به ویژه معدم بیان منبع خبر و علت کتمان آن در طول سی و سه سال گذشته و اظهار آن در آستانه ی فروپاشی رژیم قذافی سؤال های بسیاری بر انگیخت.

با مطالعه ی این خبر به آسانی می توان به این تحلیل رسید که به احتمال زیاد، این سناریو، سناریویی است که قذافی به سران مصر نیز القاء کرده است. البته از این نکته نیز نباید غافل شد که این نخستین بخش از خاطرات رئیس جمهور پیشین مصر است و گزیده ای از اخبار مهم را در خود اختصاص داده است و باید منتظر تفصیل این اخبار و خاطرات بود و آن گاه در باب منابع این اخبار و جزئیات آن ها چون و چرا کرد.

امروزه به مدد جستجوهای میدانی و داده های عینی کسی از دیگر سناریوهای قذافی مانند خروج امام صدر و همراهان اش از لیبی به مقصد ایتالیا، یا کشته شدن شان بلافاصله پس از دستگیری در روز ۳۱ اوت ۱۹۷۸ (به عمد یا به اشتباه به دست محافظان قذافی یا نیروهای فلسطینی) سخن نمی گوید.  اسناد حیات امام صدر و شاهدان عینی حیات امام صدر سال ها پس از آن در لیبی، بیش از آن است که با تکرار سناریوهای نخ نمایقذافی و پسر اش به واقعیت بدل شود. سکوت سیف معمر قذافی پس از دستگیری در باب مسأله ی امام صدر، کلید حیات امام صدر است. چه دلیلی دارد که سیف قذافی که پیشتر همین عبارات آقای مبارک را بر زبان آورده بود، از بیان آن در زندان خودداری می کند. توجه مسؤولیت چنین جنایتی به قذافی پدر که اکنون زنده نیست تا از این بابت مؤاخذه شود، می تواند قذافی پسر را از بازجویی و طفره رفتن های مکرر باز دارد؛ اما حیات امام صدر با آینده ی لیبی و آینده ی منطقه نسبتی پیدا کرده است که سیف معمر قذافی از آن آگاه است و امید دارد با نگه داشتن این راز، برگ برنده ای در دست داشته باشد تا خود و یاران و همفکران اش را در بیرون از زندان محافظت کند؛ همفکرانی که چه بسا زندانبانان امام صدر و یاران اش باشند و منتظر اشاره ای از سیف برای اقدامی برای نجات او از زندان یا معامله ای دیگر، از جنس معامله هایی که این روزها به وفور در دل دولت و مجلس انتقالی لیبی برای فراری دادن سران رژیم سابق صورت می گیرد.

بخش های دیگر این خاطرات که به روابط تیره ی سادات و مبارک و تلاش قذافی برای فراری دادن قاتلان سادات اشاره می کند، می تواند برای مبارک دردسر ساز باشد؛ چرا که خانواده ی سادات، در ماه های نخست انقلاب مصر شکایتی تسلیم دادگاه مصر کرده است که در آن آقای مبارک به نوعی به توطئه علیه سادات متهم شده است.

* در متن واژه ی اغتیال به کار رفته است.
منبع خبر: بیروت آبزرور 

———————————————————-

تکمیلی:

سایت مصری وعربی المحیط در این باره مطلب مفصل تری منتشر کرده است و فاش کرده است که مطالب منتشر شده در سایت های عربی به نقل از مجله ی روز الیوسف، در واقع بخشی از خاطرات آقای مبارک است که حق انتشار آن به مبلغ ده میلیون لیره  به انتشارات اسکاتلندی «کونونجیت» فروخته شده است. به نظر می رسد انتشارات و کانال تلویزیونی کتاب کانون گیت در ادینبورو ناشر این خاطرات باشد؛ اما بر روی وب سایت این انتشارات هیچ نشانی از چنین کتابی یا حتی طرح انتشار آن وجود ندارد.

نکته ی جالب تر این که نخستین بار روزنامه ی اسرائیلی معاریو ، این خبر را منتشر کرده است و انتخاب های معنی دار از خاطرات مبارک توسط این روزنامه ی پرتیراژ اسرائیلی صورت گرفته است. پرداختن به قتل اشرف مروان، داماد جمال عبدالناصر که به صورتی مرموز در سال ۲۰۰۷ از بالکن هتل محل اقامت اش در لندن به زیر افتاد؛ از این دست اطلاعات اند. وی به جاسوسی دوجانبه برای اسرائیل و مصر متهم بود و دلیل مرگ یا قتل او تا کنون مشخص نبود.

در مورد سرنوشت امام صدر و ادعای مبارک، نکته ی مهم علت انتخاب آن از سوی معاریو (و جذابیت آن برای خوانندگان عبری زبان) است؛ آیا معاریو در ضمن اسراری که برای خوانندگان اش اهمیت دارد، از زبان مبارک ، سرنوشت امام صدر را مطرح می کند؟ معاریو چگونه به متن منتخبی از خاطرات مبارک در انتشارات کانون گیت دست یافته است؟ به نظر نمی رسد این انتشاراتی در فرآیند تبلیغات پیش از نشر کتاب، به درز عمدی مطالب مهمی که می تواند به فروش بیشتر آن کمک کند، اقدام کرده باشد؛ چرا که اگر چنین بود دست کم رد و نشانی از این کتاب یا قرارداد مهم نشر آن را نخست بر روی سایت خود قرار می داد.

در متن ادعایی و منتسب به مبارک، منبع ادعای او مشخص نشده است . او از طرفی معتقد است که بعید نیست قذافی در «اغتیال» امام صدر دست داشته باشد و از سوی دیگر ادعا می کند که قذافی به سبب پیشینه ی روابط خصمانه با امام صدر (با قصد قبلی) او را برای مهمانی ماهی خوران در لیبی دعوت کرده و او را از میان بر داشته و سپس جسد او را هم به دریا افکنده است. این در حالی است که جزئیات دعوت از امام صدر و میانجی گری رئیس جمهور وقت الجزائر هواری بومدین برای سفر امام صدر به لیبی بر کسی پوشیده نیست. این امر احتمال، تکرار سناریوی القاء شده از سوی سیف معمر قذافی از سوی مبارک (پس از انتشار آن از سوی سیف در رسانه های عربی) را افزایش می دهد. کناره گیری از قدرت و بازداشت آقای مبارک نیز در ۱۴ فوریه ی ۲۰۱۱ درست سه روز پیش از روز خشم مردم لیبی و آغاز قیام آنان بود و احتمال این که اسنادی پیش از این تاریخ به مصر منتقل شده باشد بسیار ضعیف است. به احتمال زیاد، سفر احمد قذاف الدم فرستاده ی ویژه ی قذافی به مصر و سپس ماندگاری او در مصر و اعلام ظاهری انشقاق نیز پس از ماه فوریه بوده و امکان گفت و گو با مبارک  حتی جانشینان وی برای قذاف الدم فراهم نشده است.

نکته ی دیگر در خبر المحیط، ادعای ضمنی دست داشتن قذافی در قتل سادات از طریق پرداخت مالی به عاملان ترور سادات پیش از عملیات و تلاش برای آزادی آنان پس از محکومیت شان به اعدام و زندان است. بخش نخست به احتمال زیاد به سبب حساسیت زایی آن و قدرت اسلام گرایان و اخوان المسلمین در ساختار فعلی قدرت در مصر از خبر مجله ی روز الیوسف عمداً حذف شده است که نشان می دهد بخش های منتشر شده، دست کاری شده اند. این احتمال در مورد بخش های مرتبط با امام صدر هم وجود دارد و باید منتظر بود تا متن عبری روزنامه ی معاریو به زبان دیگری منتشر شود تا امکان مقابله ی متن فراهم شود.

به اشتراک بگذارید
 • Facebook
 • Yahoo! Buzz
 • Twitter
 • Google Bookmarks

  One Response to “تکرار سناریوی سیف قذافی از زبان مبارک – اصلاح و تکمیل”

 1. اسامی سایت ها:
  ۱ – روایتی دیگر درباره سرنوشت امام موسی صدر
  پژواک نیوز – سیاسی – ۶ دقیقه پیش – ارسال به دوستان
  یک روزنامه مصری با انتشار بخشهایی از خاطرات رییس جمهوری مخلوع این کشور، روایت حسنی مبارک از سرنوشت امام موسی صدر را آورده است.
  ۲ – حسنی مبارک از سرنوشت امام موسی صدر می گوید
  عصر ایران – بین الملل – ۴۵ دقیقه پیش – ارسال به دوستان
  امام موسی صدر به سبب انتقاد از قذافی کشته شد. به این ترتیب که قذافی وی را به لیبی دعوت کرد، سپس امام صدر را کشت و جسدش را به دریا انداخت.
  ۳ – روایتی دیگراز سرنوشت امام موسی صدر
  جهان نیوز – سیاسی – ۱ ساعت پیش – ارسال به دوستان
  یک روزنامه مصری با انتشار بخشهایی از خاطرات رییس جمهوری مخلوع این کشور، روایت حسنی مبارک از سرنوشت امام موسی صدر را آورده است.
  ۴ – روایتی دیگر درباره سرنوشت امام موسی صدر
  تابناک – سیاسی – ۱ ساعت پیش – ارسال به دوستان
  ۵ – روایتی دیگر درباره سرنوشت امام موسی صدر
  مهر – بین الملل – ۱ ساعت پیش – ارسال به دوستان
  یک روزنامه مصری با انتشار بخشهایی از خاطرات رییس جمهوری مخلوع این کشور، روایت حسنی مبارک از سرنوشت امام موسی صدر را آورده است.
  ۶ – روابت دیکتاتور مصر از سرنوشت امام موسی صدر
  شفاف – بین الملل – ۲ ساعت پیش – ارسال به دوستان
  امام موسی صدر به خاطر انتقادهای زیاد خود از قذافی همواره مورد تنفر وی بود تا جایی که قذافی وی را برای شرکت در یک میهمانی به لیبی دعوت می کند و پس از کشتن،
  ۷ – مبارک: قذافی امام موسی صدر را کشت
  فردا نیوز – بین الملل – ۳ ساعت پیش – ارسال به دوستان
  امام موسی صدر به خاطر انتقادهای زیاد خود از قذافی همواره مورد تنفر وی بود تا جایی که قذافی وی را برای شرکت در یک میهمانی به لیبی دعوت می کند و پس از کشتن،

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(الزامی)

(الزامی)