شهر ۰۸۱۳۹۰
 

دفتر آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتای یکی از دوستداران امام صدر، استفاده از نذورات عام و زکات فطره را برای معرفی اندیشه ی امام صدر و فراهم آوردن اسباب رهایی امام موسی صدر (از طریق اطلاع رسانی درست برای گردآوری اخبار و هزینه ی سفر) به صورت مستقیم یا از طریق افراد یا مؤسسات مورد اعتماد را از نظر شرعی مجاز اعلام کرده است.

دفتر آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتائی در باب هزینه ی وجوه شرعیه برای رهایی امام صدر چنین نوشته است:

«باسمه تعالی

امور مذکور، جزء راه های خیر و سبیل الله محسوب می شود. بنابر این، از نذورات عام راه خیر و زکات فطره می توان در این رابطه استفاده نمود؛ یعنی خود نذر کننده و دهنده ی زکات فطره می توانند به طور مستقیم یا از طریق افراد یا مؤسسات مورد اعتماد، در امور مذکور هزینه کنند.»
متأسفانه متن دقیق این استفتا به دست ما نرسیده است ولی این استفتا به شماره ی ۳۶۱۶ در دفتر ایشان ثبت شده است و متعلق به پیش از عید فطر سال گذشته است و برای اولین بار منتشر می شود.

آیت الله موسوی اردبیلی از دوستان هم درس و هم بحث امام موسی صدر و از همکاران وی در ماهنامه ی دینی درسهایی از مکتب اسلام اند

به اشتراک بگذارید
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks